Agen ia de dating la nivel na ional,

Fondul naţional de date geospaţiale

Fondul naţional de date geospaţiale Fondul naţional de date geospaţiale În scopul evidenţei centralizate, păstrării şi utilizării documentelor topografo-geodezice şi cartografice, ca subdiviziune a ARFC este creat Fondul Cartografo-geodezic de Stat, unde se acumulează materialele topografo-geodezice şi cartografice de pe întreg teritoriul ţării, care prezintă interes tehnic, ştiinţific, economic, istoric, social şi cultural.

Materialele şi datele topografo-geodezice şi cartografice sunt eliberate spre utilizare autorităţilor publice şi sectorului privat la solicitare conform Regulamentului Fondului Vizitaţi pagina noastră facebook.

Agen ia de dating la nivel na ional

Acesta este un sistem de clasificare armonizat la nivel European care are scopul să furnizeze informații sub formă de date spațiale și hărți vectoriale digitale ale utilizării și acoperirii reale a terenurilor. Prin urmare, în perioada iulie se desfășoară un atelier de instruire practic pentru echipa națională responsabilă de realizarea proiectului pilot CORINE Land Cover pentru suprafața capitalei Republicii Moldova, primul fiind realizat în anul CLC

Agen ia de dating la nivel na ional

Mai multe despre acest subiect