Centrul DINTERET DATING SITE

Biserică — Chiraleş Biserică — Chiraleş, jud. Bistriţa-Năsăud, sfârşitul sec. Este lipsită de pridvor, dovadă de vechime, iar planul, deşi prezintă un pronaos şi un altar poligonal Este lipsită de pridvor, dovadă de vechime, iar planul, deşi prezintă un pronaos şi un altar poligonal element evoluatpăstrează amintirea Centrul DINTERET DATING SITE arhaic, rectangular, al celor mai vechi biserici de lemn româneşti, deoarece baza altarului său are unghiuri drepte.

Răsuflătorile decupate artistic în pereţi, destinate eliminării fumului lumânărilor, sunt şi ele o dovadă de vechime, precedând, în timp, ferestrele cu sticlă. Plasat peste un foişor, turnul, poligonal la bază şi rotunjit spre vârf, este deosebit sub aspect plastic. Scund, el este într-un raport armonios cu dimensiunile reduse ale monumentului, datorate situaţiei economice modeste a unei comunităţi mici.

Funia-brâu sculptată nu lipseşte nici aici, iar capetele bârnelor de la colţurile naosului şi pronaosului, ieşite în exterior sub formă de aripi, dau monumentalitate şi dinamism monumentului. Pictura interioară a fost, din păcate, distrusă de intemperii înainte de transferarea bisericii în secţie.

Asemenea biserici reduse ca dimensiuni, devenite neîncăpătoare prin sporirea populaţiei, erau uneori donate sau vândute altor comunităţi săteşti, puţin numeroase, ai căror reprezentanţi le demontau, le transportau - uneori la mare distanţă - şi le asamblau în noul spaţiu, prelungindu-le viaţa. Biserică — Cizer Biserică — Cizer, jud.

Sălaj, Bisericile de lemn din Transilvania erau caracteristice doar satelor româneşti de rit ortodox şi greco-catolic. Ele erau construite prin Centrul DINTERET DATING SITE comunităţilor şi reflectau — prin dimensiuni, grad de ornamentare şi calitate a picturii — situaţia demografică şi Ele erau construite prin efortul comunităţilor Centrul DINTERET DATING SITE reflectau — prin dimensiuni, grad de ornamentare şi calitate a picturii — situaţia demografică şi economică a acestora.

Biserica de lemn din satul Cizer, judeţul Sălaj, a fost construită din stejar, în anulde către o echipă de dulgheri îndrumată —conform unei inscripţii- de Horea, principalul conducător al răscoalei ţăranilor români din anul Ea ilustrează, sub aspect tipologic, categoria bisericilor de lemn cu plan evoluat, având capete poligonale şi pridvor pe trei laturi, destinat adăpostirii, în timpul slujbei, a surplusului de enoriaşi.

Clopotniţa sa înaltă element de prestigiu comunitarcorpul naosului şi cel al altarului alcătuiesc împreună un întreg bine echilibrat, îngrijit executat, armonios proporţionat şi dinamic. Pereţii bisericii sunt încinşi median de funia sculptată tradiţională, care apare şi la portal, iar arcadele pridvorului sunt şi ele bogat decorate. Pictura din interior, executată în tempera, reprezintă o interpretare de nivel rural a picturii bizantine de şcoală, respectând codul iconografic şi estetic statuat în aşa-numitele erminii, manuale de pictură renumite prin conservatorismul lor.

Personalitatea bisericilor de lemn româneşti este dată de simplitatea arhaică a volumelor acoperişuri simple, turnuri elansatede descendenţa ţărănească a unor elemente pridvorul, scara şi de absenţa influenţei accentuate a stilurilor arhitectonice culte, mult mai vizibilă în cazul altor biserici de lemn europene.

Biserică — Petrindu Biserică — Petrindu, jud. Sălaj, începutul sec. XVIII-lea Biserica de lemn din satul Petrindu, judeţul Sălaj, reprezintă în muzeu, prin caracteristicile sale constructive, o întreagă categorie de monumente cu aceeaşi funcţie, construite la începutul secolului al XVIII-lea.

Centrul DINTERET DATING SITE caut femeie din priboj

Vechimea sa mare este Vechimea sa mare este atestată de faptul că doar altarul este poligonal, naosul rămânând rectangular, ca la cele mai vechi biserici de lemn transilvănene, iar pridvorul fiind prezent pe o singură latură, la faţadă.

Turnul foarte înalt, cu foişor, este însă dotat cu patru turnuleţe, fapt ce indică asimilarea unor elemente caracteristice arhitecturii culte, din zidărie, de care aminteşte şi latura superioară, rotunjită, a ferestrelor.

Search form

Stâlpii pridvorului scund sunt consolidaţi cu contrafişe decorative, fixate de cunună cu cuie de lemn ornamentale, având la exterior forma unui trunchi de con şănţuit. Decorul stâlpilor şi uşii este sobru şi se rezumă la repertoriul geometric, tradiţional ţărănesc, constând aici în triunghiuri înşirate strâns şi în rozete-vârtej, de mici dimensiuni.

O friză din acolade, în relief, decorează partea superioară a cununii pridvorului. Înainte de a fi transferată în muzeu, biserica a fost mutată chiar în Petrindu, de pe deal în luncă, ocazie cu care, din păcate, a fost deteriorată o parte din pictura executată de Dimitrie Ispas în anulconform unei inscripţii încă păstrate.

Alba, a doua jumătate a sec. Pe lângă încăperea de locuit Pe lângă încăperea de locuit, casa are şi o tindă, o cămară şi o prispă cu stâlpi. În încăperea de locuit a fost reconstituit interiorul tradiţional, cu vatra liberă, cu camniţă de lespezi deasupra, cu culmea cu tindee deasupra patului, cu masa încadrată de două laviţe în unghi. Cioplitul pietrei a fost practicat în Centrul DINTERET DATING SITE Mare de un număr redus de familii, care Centrul DINTERET DATING SITE vândut lespezile pentru plăcinte şi ţesturile pentru copt pâinea în târgurile din sudul Mureşului, până după al doilea război mondial, când au abandonat meşteşugul.

Uneltele pentru cioplitul pietrei şi exemplare de lespezi sunt expuse în tinda casei. Lespedea de piatră necesita foarte puţin ulei, unt sau untură pentru viitoarea coacere a plăcintelor, desfăşurată lent şi fără pericol de ardere, datorită grosimii pietrei. În stogarul alăturat casei sunt expuse diferite faze de execuţie a ţesturilor din piatră. Având forma unui clopot, ţestul era atârnat deasupra focului vetrei libere, cu ajutorul unui lanţ trecut prin urechea superioară, iar când se încingea era plasat peste aluatul Centrul DINTERET DATING SITE pâine modelat sau peste Centrul DINTERET DATING SITE în care se Centrul DINTERET DATING SITE.

În jurul său se întreţinea un foc de mică intensitate, alimentat cu diferite deşeuri agricole tulpini de floarea soarelui, coceni, paiedeoarece ţestul era caracteristic tocmai zonelor sărace în lemn de foc. Casă de geamgiu — Mărgău Casă de geamgiu — Mărgău, Casa geamgiului ambulant din satul Mărgău, judeţul Cluj, datează din anul Construcţia a fost transferată în muzeu pentru valoarea sa etnografico-istorică deosebită, ea fiind caracteristică unei zone premontane mai largi, nu numai acestui sat în care majoritatea Construcţia a fost transferată în muzeu pentru valoarea sa etnografico-istorică deosebită, ea fiind caracteristică unei zone premontane mai largi, nu numai acestui sat în care majoritatea locuitorilor — agricultori de generaţii - se specializaseră, la un moment dat, în vânzarea ambulantă a sticlei pentru geamuri.

Statutul socio-economic al sătenilor de aici nu se deosebea de cel deja menţionat pentru Statutul socio-economic al sătenilor de aici nu se deosebea de cel deja menţionat pentru olarii din Leheceni: erau agricultori care practicau olăritul în intervalele neaglomerate cu munci agricole. Principalele etape ale confecţionării vaselor coincideau cu cele de la Leheceni până în momentul uscării vaselor.

De aici încolo apar deja deosebiri care leagă tehnica obţinerii ceramicii negre de perioada preistorică nu de cea romană, cu care are similitudini tehnica ceramicii roşii nesmălţuite. Astfel, după uscarea vaselor modelate, olarii din Josenii Bârgăului le frecau pereţii cu o piatră de râu, pentru a le închide porii.

Centrul DINTERET DATING SITE femei frumoase care cauta barbati pentru o noapte gagauzia

Vasele lustruite erau arse apoi în cuptoare tronconice, clădite din piatră, care aveau gurile de ardere adâncite în pământ. Când vasele ajungeau în stadiul în care arderea ceramicii roşii era încheiată, partea superioară a cuptorului se lipea cu lut şi arderea continua, înăbuşită, dând pieselor culoarea neagră finală, cu luciu metalic în zonele lustruite cu piatra.

Şi ceramica neagră era exclusiv uzuală, în colna care conţine şi cuptorul fiind expusă toată gama de forme caracteristice centrului, reconstituită de unul dintre ultimii olari de aici. Tipologic, Centrul DINTERET DATING SITE olarului ilustrează locuinţa de epocă dintr-o zonă inclusă în ţinutul grăniceresc, liber, al Năsăudului, superior economic zonelor iobăgeşti.

Account Options

Casă de olar — Leheceni Casă de olar — Leheceni, jud. Avea iniţial prispă, tindă, încăpere de locuit şi cămară, dar ultima încăpere a fost transformată în atelier de olărit, o altă cămară Avea iniţial prispă, tindă, încăpere de locuit şi cămară, dar ultima încăpere a fost transformată în atelier de olărit, o altă cămară fiind improvizată la un capăt al prispei.

Sătenii din Leheceni erau specializaţi în confecţionarea vaselor omul cautand om ceramică roşie, nesmălţuită, destinată în special uzului cotidian, ornamentaţia acestora, perisabilă, făcându-le mai puţin potrivite pentru decorarea interioarelor. Ei nu au fost olari breslaşi, care se întreţineau doar din acest meşteşug, ci ţărani care practicau agricultura şi creşterea animalelor, completându-şi veniturile prin confecţionarea de ceramică în intervalele dintre muncile agricole.

Este şi motivul pentru care Centrul DINTERET DATING SITE păstrat până târziu tehnici arhaice de confecţionare şi ornamentare a vaselor. Lutul recoltat de la adâncime era depozitat o perioadă sub cerul liber, era apoi bătut cu un mai, tăiat manual, în felii foarte subţiri, pentru a fi curăţat de impurităţi, frământat şi transformat, prin modelare pe roată, în vase ce se aşezau la uscat pe rafturi, la umbră, într-o colnă de tipul celei prezentate alături de casă.

Vasele uscate erau ornamentate şi clădite în cuptorul tronconic din colnă, suprapuse, indiferent de tip oale pentru fierturi, ulcele de lapte, blide, ulcioare pentru apăfiind acoperite în final cu un strat de cioburi. Focul aprins în cele două guri ale cuptorului ardea timp de ore, după care vasele arse şi răcite, de culoare roşie, cu ornamente albe sau Centrul DINTERET DATING SITE, erau purtate la târguri în căruţe cu paie şi vândute, pentru bani sau cereale.

Obiective muzeale | Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Casa moţului văsar - Vidra Casa moţului văsar - Vidra, jud. Alba, mijlocul sec. Întregul ţinut situat pe valea superioară a Arieşului, în amonte de Câmpeni, numit Ţara Moţilor, era specializat în acest meşteşug încă din secolul al XVII-lea, deoarece clima Centrul DINTERET DATING SITE era neprielnică cultivării plantelor.

Transportate pe cai nu numai în întreaga Transilvanie, ci şi în Muntenia - iar înainte de anul în Ungaria - vasele din lemn erau schimbate deseori, tocmai din acest motiv, pe cereale.

Casa din Vidra, transferată în muzeu în anulreprezintă o formă evoluată a casei cu cămară, caracteristică Ţării Moţilor, casă al cărei plan iniţial se distingea prin existenţa unor intrări separate pentru cele două încăperi ale sale, una destinată locuirii, cealaltă depozitării. Exemplarul din muzeu are însă, pe lângă cele două încăperi, încă o cameră de locuit, o prispă cu stâlpi la faţadă, iar în spate, în demisolul format prin folosirea pantei - o pivniţă şi o încăpere folosită ca grajd.

Acest mod de exploatare a oportunităţilor oferite de pantele abrupte este caracteristic Ţării Moţilor, o altă marcă a arhitecturii de aici fiind acoperişul foarte înalt din şindrilă, cu pante extrem de abrupte pe laturile înguste ale casei. Scările din lemn protejate cu o copertină din şindrilă şi contrafişele elaborate ale stâlpilor prispei aparţin şi ele repertoriului de mijloace propriu dulgherilor din zonă.

Complex meşteşugăresc - Preuteasa Complex meşteşugăresc - Preuteasa, jud.

Centrul DINTERET DATING SITE Site ul indepline te dificulta i tehnice WordPress

Sălaj, sfârşitul sec. Satul Preoteasa era specializat, de exemplu, în confecţionarea lăzilor de zestre, executate din scânduri de fag îmbinate în şănţuleţe, fixate acolo cu cuie de lemn şi ornamentate apoi prin crestare, liniar sau cu un compas special, cu Centrul DINTERET DATING SITE curbă.

Atât tehnica de execuţie cât şi forma capacului cu colţurile în relief descind din perioada Egiptului antic, au fost preluate în antichitatea greco-romană, au intrat în patrimoniul medieval european şi au supravieţuit până în secolul al XX-lea, sporadic, doar în anumite medii ţărăneşti, cum sunt şi cele româneşti.

Centrul de lădari Preoteasa aproviziona cu lăzi de zestre — piese cu prestigiu social deosebit - zeci de sate româneşti din Depresiunea Şimleului, fiind renumit prin calitatea produselor sale.

 • Макс шагами вымерил размер комнаты: шириной она была в пятьдесят метров, от платформы до белых стен со входами в альковы было метров сорок.
 • Повсюду люди мрут пачками.
 • Site ul de dating cu Whatsapp
 • Un bărbat care caută o femei frumoasă
 • Fete sexy din Drobeta Turnu Severin care cauta barbati din ClujNapoca
 • Sunt femeie caut barbat hunedoara

Uneltele lădarilor şi componente ale unei lăzi în curs de execuţie sunt expuse la etajul construcţiei, unde a fost reconstituit un atelier de lădărit caracteristic.

Pe lângă lăzi, meşterii confecţionau şi războaie de ţesut, roţi etc.

Centrul DINTERET DATING SITE un bărbat din Craiova care cauta femei căsătorite din Sibiu

La parterul construcţiei este adăpostită o moară de mână şi o oloire, cu ajutorul căreia proprietarul îşi completa veniturile insuficiente: piua de picior, cu patru maiuri, este amplasată în faţă, în spaţiul deschis, iar presa de ulei, cu şurub, datatăa fost instalată în spaţiul din spate. Construcţia în sine este - prin structura armonioasă şi calitatea execuţiei-remarcabilă.

Complex meşteşugăresc — Hărniceşti Complex meşteşugăresc — Hărniceşti, jud. Maramureş, începutul sec. Moara şi piua erau puse în mişcare de câte o roată cu cupe, care primea şuvoiul de apă Centrul DINTERET DATING SITE partea superioară.

Centrul DINTERET DATING SITE barbati din Timișoara care cauta Femei divorțată din Iași

Atât cele patru maiuri ale pivei, oblice şi crestate în partea inferioară, pentru a învârti treptat ţesătura, cât şi roata de apă cu sulul cu pene nu erau - în teren - protejate de un acoperiş. Alături de piuă este amplasată căldarea pentru încălzit apa.

Remettre la description dans sa langue d'origine Roumain Traduire Aplicatia ViaAsig asistenta, protectie personala si siguranta prin satelit Aceasta aplicatie transforma dispozitivul mobil Intr-un instrument unic si inteligent de manevrabilitate si siguranta personala!

Deoarece piua funcţiona uneori, continuu, 24 de ore, peste axul metalic al sulului se arunca apă, să nu ia foc, prin frecare, lemnul de dedesubt.

Tot în vâltoare era îngroşată şi ţesătura pentru gubă, o piesă de iarnă caracteristică nord-vestului Transilvaniei, deosebită de suman prin croi şi prin intercalarea de smocuri de lână în textură. Vâltoarea era şi este utilizată şi pentru spălarea pieselor de lână sau, mai recent, a covoarelor moderne. Construită din bârne de stejar, casa în care a fost instalat mecanismul morii are ataşată la prispă, în mod ingenios, o rudă mobilă, pentru uscarea pieselor piuate şi vâltorite. Cuptor pentru ars varul, Baba Cuptor pentru ars varul, Baba, jud.

Maramureş Cuptorul a fost reconstituit în muzeu conform unei tehnici folosite pe la mijlocul secolului al XX-lea de localnici specializaţi în acest meşteşug.

Alte traduceri Autres points d'intérêt accessibles : le grand centre commercial et la Torre Agbar. Alte puncte de interes în termen de mers pe jos se numără un centru comercial mare şi Torre Agbar.

Piatra de calcar era extrasă în acest sat de la adâncime, cu dălţi şi târnăcoape speciale, cu răngi de Piatra de calcar era extrasă în acest sat de la adâncime, cu dălţi şi târnăcoape speciale, cu răngi de fier, baroase, toate confecţionate de fierarii locali. Transportaţi la locul de ardere, bolovanii erau ajustaţi, pentru a putea Centrul DINTERET DATING SITE clădiţi în cuptorul elipsoidal, situat în pantă, adâncit în pământ, cu pereţi clădiţi din piatră dură, necalcaroasă, rezistentă la foc.

Pe ieşiturile acestor pereţi se construia o boltă din piatră de calcar, sub care rămânea loc pentru vatra de foc, iar peste bolta devenită element de susţinere se clădea în continuare piatră calcaroasă, vârful movilei fiind acoperit tot cu piatră dură. Focul din vatră, puternic în special la început, era întreţinut cu Centrul DINTERET DATING SITE de esenţă tare, timp de de ore.

Încheierea procesului de ardere a varului era semnalată de culoarea flăcărilor, care devenea alb-albăstruie.

Varul bine ars avea după răcire culoare albă sau uşor galben-verzuie. Era foarte important ca varul ars să nu fie plouat, motiv pentru care era vândut imediat după răcirea cuptorului, fie în satele din jur, fie la mare distanţă, la târgurile din Dej, Jibou, Năsăud, Bistriţa. Copertina de deasupra cuptorului a fost construită în muzeu, pentru a proteja de ploaie structura. La faţa locului, prezenţa unui acoperiş era inutilă, deoarece procesul de ardere dura puţin.

Bistriţa-Năsăud, Construcţia reproduce structura pavilioanelor de tip urban.

 • points d'intérêt - Traducere în română - exemple în franceză | Reverso Context
 • Я же не собираюсь здесь гадить.
 • Продолжая углубляться в лес, они обсудили происшедшее.
 • Un singur laval
 • Dating Man in Lyon
 • Femeia marocana care cauta nunta omului
 • Femeia iordaniana Dating

Jocul săptămânal se desfăşura în satele româneşti, de obicei, într-o şură mai mare a unui gospodar, dar acoperişul cu paie constituia un pericol permanent de incendiu, deoarece se Jocul săptămânal se desfăşura în satele româneşti, de obicei, într-o şură mai mare a unui gospodar, dar acoperişul cu paie constituia un pericol permanent de incendiu, deoarece se fuma. Asemenea construcţii comunitare, izolate, prezente în unele sate din Năsăud, ofereau siguranţă din acest punct de vedere, erau mai spaţioase şi avantajau privitorii numeroşi.

Fierărie — Rimetea Fierărie — Rimetea, jud. Alba Fierăria hámor din Rimetea este o reconstituire ştiinţifică a unui atelier de prelucrare a fierului de tipul celor existente în secolul al XIX-lea în acest sat maghiar, care devenise, anterior dezvoltării metalurgiei moderne, cel mai important centru de obţinere şi Alba Fierăria Centrul DINTERET DATING SITE din Rimetea este o reconstituire ştiinţifică a unui atelier de prelucrare a fierului de tipul celor existente în secolul al XIX-lea în acest sat maghiar, care devenise, anterior dezvoltării metalurgiei moderne, cel mai important centru de obţinere şi prelucrare a fierului din Transilvania.

Asemenea ateliere mai erau încă în uz în Rimetea la începutul secolului al XX-lea, dar după al doilea război mondial deja dispăruseră. Reconstituită minuţios, sub supravegherea muzeografului, de către meşteri bătrâni, care participaseră efectiv la construirea unor asemenea forje, această construcţie ilustrează fierăritul ţărănesc semi-industrial practicat în localitate. Fierăria este dotată cu două roţi de lemn, puse în mişcare de apă, alternativ.

Mai multe despre acest subiect