Cercetarea Latin Man

Romanian lexis

RUSU 6 făcută tot prin pietre de rîu, care n-au fost legate cu mortar. Această secţiune, pe lingă materialul roman abundent şi interesant, a mai dat şi două gropi -vetre, săpate în Cercetarea Latin Man roman, gropi în care s-a aflat material ceramic lucrat cu mina, din perioada prefeudală. Prima groapă a fost găsită la un metru de colţul nord-vestic al turnului, înspre exterior, în imediata apropiere a zidului 0,30 m.

Cercetarea Latin Man

Ea are o formă rotundă cu diametrul de 0,65 m şi o adîncime de 0, 76 m; ea întretaie stratul de cultură roman şi aggerul. Faptul că în această groapă, pe lîngă material ceramic prefeudal, s-a găsit ceramică Cercetarea Latin Man obiecte romane, este uşor de explicat; groapa a tăiat stratul de cultură roman, iar în momentul în care pereţii gropii s-au surpat, materialul roman care se afla în aceşti pereţi, a căzut o dată cu pămîntul peste oalele, cenuşa şi chirpiciul din groapa prefeu¬ dală.

A doua groapă este aşezată la 0,70 m de colţul nord-vestic al turnului şi la 0,30 m de zidul nordic.

Cercetarea Latin Man

Ea are un diametru de 0,60 m şi o adîncime de 0,46 m. Şi în această groapă s-a găsit, împreună cu material roman, aceeaşi ceramică lucrată cu mîna. Pe fundul ei, stratul de cenuşă era de 0,06 m grosime. Nu este de loc întîmplător faptul că aceste gropi au fost făcute în imediata apropiere a turnului, deoarece în acea vreme zidul se mai păstra în bună parte, constituind astfel un loc prielnic pentru adăpostire.

N-am găsit urme de Cercetarea Latin Man la suprafaţă şi nici bordeie propriu-zise, dar se pare că aceste gropi au fost folosite ca vetre. Chirpiciul şi cenuşa aflată la fundul gropilor ar fi o dovadă concludentă în favoarea acestor ipoteze.

Cercetarea Latin Man

Materialul ceramic prefeudal, precum şi faptul că aceste gropi străpung stratul roman, pătrunzînd adînc în agger, sînt cele mai bune dovezi că acest castru a fost locuit şi după «părăsirea Daciei » de către romani. Secţiunea B a fost trasată pe latura de vest, aproximativ la m de colţul sud-vestic.

Cercetarea Latin Man

Ea este lungă de 11 m şi a avut ca scop identificarea traseului zidului vestic. Şi aici temelia zidului este lată tot de 1,30 m, formată de asemenea din blocuri mari de piatră de rîu, care n-au fost însă legate între ele cu mortar. Secţiunea a fost săracă în material, găsindu-se doar cîteva fragmente ceramice romane. Secţiunea C a fost trasată pe latura de sud, la circa 50 m de secţiunea A.

Iniţial, ea avea o lungime Femeia care cauta om pentru nunta alba 30 de m; ulterior s-a prelungit cu alţi 20 de m, astfel, s-a putut observa stratigrafia castrului pe o întindere considerabilă fig.

Cercetarea Latin Man

Profilul complicat prezintă anumite dificultăţi în ceea ce priveşte Cercetarea Latin Man lui, şi de aceea dăm o descriere mai amănunţită a stratigrafiei. Stratul prim este format din humus modern şi are o grosime de 0,15 — 0,55 m grosimea maximă o găsim între metrii 39 — Stratul al 2-lea este compus exclusiv din dărîmături romane printre care sînt presărate cîteva fragmente ceramice prefeudale.

Grosimea lui variază între 0,30 — 1 m.

Cercetarea Latin Man. Femei care cauta barbati din bogatić Cum sa intalne? Administrator, ancheta a fost un lapte de var. For detailed product information and inquiry please contact us. Black Women and Latino Men o femei vrea să cunoască o femei The disease may be detected by a dentist since oral signs are often the initial manifestation.

El se întinde de -a lungul întregii secţiuni. Un canal asemănător s-a aflat şi în colţul de sud-est al castrului de la Hoghiz 1.

Cercetarea Latin Man.

Canalul este făcut din cărămizi pătrate. Lăţimea canalului este de 0,25 m. Tot în acest strat, în inte.

Mai multe despre acest subiect