Dating site pentru persoanele cu handicap. Constituire bază de date specialiști – Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

Comisia de evaluare a persoanele adulte cu handicap

Comisia pentru protectia persoanelor adulte cu handicap Comisia pentru protectia persoanelor adulte cu handicap, prevazuta la art.

Cum sa va apropia i de o fata prin site ul de dating Facebook Dating site zootk

În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte într-un grad de handicap, comisia de evaluare analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, organizat potrivit art.

Comisia de evaluare eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap şi elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială.

Cauta i Woman Lot Cauta i un loc de munca in elept de moa a

În exercitarea atribuţiilor privind orientarea profesională a unei persoane adulte cu handicap, comisia de evaluare eliberează certificate de orientare profesională. Comisia este alcatuita din 4 persoane si are urmatoarea componenta : - un preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne sau de sănătate publică, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durată de cel puţin un an; -un medic specialist, propus de direcţia de sănătate publică judeţeană, cu următoarele specialităţi, în funcţie de afecţiunea care produce handicapul: interne, chirurgie — ortopedie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie; -un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap; -un psiholog.

femei frumoase care cauta barbati pentru o noapte camenca Cauta i un fi ier PDF tanar

Mai multe despre acest subiect