Dating site transfrontalier

BRCT Suceava

Data revizuirii: 5 iunie Data intrarii in vigoare: 5 iunie Ne străduim să ne desfășurăm activitatea în conformitate cu valorile noastre în ceea ce privește confidențialitatea deoarece considerăm că acestea sunt o dovadă a angajamentului nostru ferm față de practicile etice și responsabile.

Admitem că inovația și noua tehnologie implică evoluții permanente în materie de riscuri, așteptări și legislație, context în care respectăm standardele de responsabilitate în ceea ce privește confidențialitatea și avem drept scop adaptarea cu promptitudine a modului de aplicare a acestor standarde ca răspuns la schimbările menționate. Servicii și soluții de asistență medicală: îmbunătățirea valorii serviciilor de îngrijire furnizate pacienților din întreaga lume prin servicii și soluții bazate pe dovezi și axate pe servicii clinice, soluții de implicare și analize în domeniul sănătății.

Prezenta politică se aplică, totodată, tuturor persoanelor ale căror informații le prelucrăm, inclusiv, dar fără a se limita la cadre medicale și alți clienți pe care îi avem; potențiali, actuali și foști angajați, precum și persoanele aflate în întreținerea lor, pacienți, îngrijitori, cercetători și participanți la studii de cercetare, membri ai comitetelor științifice și de etică, parteneri de afaceri, investitori și acționari, oficiali guvernamentali și alte părți interesate.

Toți angajații companiei și managerii de top au responsabilități de bază în ceea ce privește confidențialitatea, pe care trebuie să le respecte. Admitem faptul că erorile involuntare și judecățile greșite legate de protecția informațiilor despre persoane pot genera riscuri de confidențialitate pentru persoane fizice și riscuri reputaționale, operaționale, financiare și de conformitate pentru compania noastră.

Vom instrui corespunzător, cu privire la această politică, toti angajații noștri, precum și alți membri ai personalului care au acces permanent sau regulat la datele cu caracter personal, care sunt Dating site transfrontalier în colectarea datelor sau în dezvoltarea instrumentelor utilizate pentru a prelucra datele cu caracter personal.

Toți angajații Dating site transfrontalier, precum și terții care prelucrează informații despre persoane pentru compania noastră, sunt responsabili pentru înțelegerea și respectarea obligațiilor care le revin în temeiul prezentei politici și al legislației aplicabile.

Valorile și standardele noastre în ceea ce privește confidențialitatea Respectăm valorile noastre privind confidențialitatea în toate activitățile care implică oameni, inclusiv în modul de aplicare a standardelor noastre în domeniul confidențialității. Cele patru valori ale noastre privind confidențialitatea sunt: Respect Prevenirea prejudiciilor Conformitate Admitem faptul că preocupările legate de confidențialitate se referă adesea la cine suntem noi în esență, la modul în care privim lumea și Dating site transfrontalier modul în care ne definim, motiv pentru care ne străduim să respectăm perspectivele și interesele indivizilor și comunităților și să fim corecți și transparenți în utilizarea și schimbul de informații despre aceștia.

  • Caut baiat din vatra dornei
  • Cauta i un barbat de coafura Alger

Suntem conștienți că încrederea este vitală pentru succesul nostru și de aceea ne străduim să construim și să menținem încrederea clienților, a angajaților și a pacienților noștri, precum și Dating site transfrontalier altor părți interesate, în ceea ce privește modul în care le respectăm dreptul la confidenţialitate și le protejăm informațiile personale.

Înțelegem că utilizarea abuzivă a informațiilor personale poate genera prejudicii, atât tangibile, cât și intangibile, pentru persoanele fizice, motiv pentru care vom încerca să prevenim prejudiciile de ordin fizic, financiar, reputațional sau de altă natură Dating site transfrontalier cei în cauză. În timp am învățat că legile și reglementările nu pot ține întotdeauna pasul cu schimbările rapide în ceea ce privește tehnologia, fluxurile de date și schimburile asociate în raport cu riscurile și așteptările privind confidențialitatea, de aceea ne străduim să respectăm spiritul și litera legilor și reglementărilor privind confidențialitatea și protecția informațiilor, într-o manieră care să determine coerență și eficiență operațională pentru activitatea noastră comercială la nivel mondial.

Integrăm standardele noastre privind confidențialitatea în toate activitățile, procesele, tehnologiile și relațiile cu terții care utilizează date cu caracter personal. Proiectăm controale privind confidențialitatea în cadrul proceselor și tehnologiilor noastre, controale care sunt în concordanță cu valorile și standardele noastre privind confidențialitatea, precum și cu legislația aplicabilă în domeniu.

Cele 8 principii ale noastre privind confidențialitatea prezentate mai jos rezumă standardele noastre de confidențialitate și cerințele de bază pentru procesele, activitățile și tehnologiile de asistență la un nivel ridicat. Principiu privind confidențialitatea Angajamentele noastre de bază 1.

Necesitatea — înainte de colectarea, utilizarea sau schimbul de date cu caracter personal, vom defini și documenta scopurile de afaceri specifice, legitime, pentru care aceste informații sunt necesare.

Determinăm și documentăm cât timp sunt necesare datele cu caracter personal pentru scopurile de afaceri definite și pentru cerințele legale aplicabile.

Expunerea bancilor pe tarile dezvoltate a decelerat de la

Nu colectăm, nu utilizăm și nu partajăm mai multe date cu caracter personal decât este necesar și nici nu le păstrăm într-o formă identificabilă mai mult timp decât este nevoie pentru scopurile de afaceri definite și pentru cerințele legale aplicabile. Depersonalizăm informațiile atunci când cerințele de afaceri impun ca datele despre activități sau procese să fie păstrate pentru o femei sexy din Reșița care cauta barbati din București mai lungă de timp.

Ne asigurăm că aceste cerințe de necesitate sunt incluse în orice tehnologie de asistență și că Dating site transfrontalier sunt comunicate terților care susțin activitatea sau procesul. Corectitudinea — nu prelucrăm date cu caracter personal în moduri care ar putea fi considerate incorecte față de persoanele la care se referă aceste informații.

Acolo unde riscul pare să depășească beneficiile oferite persoanelor fizice, vom prelucra informațiile sensibile sau datele cu caracter personal doar cu consimțământul explicit al celor în cauză,așa cum este cerut sau permis în mod expres de legislația aplicabilăsau după cum este aprobat în mod expres de o autoritate competentă de Dating site transfrontalier. Documentăm analiza de risc și proiectăm în cadrul tehnologiilor de asistență orice mecanisme necesare pentru obținerea și documentarea dovezilor consimțământului respectiv.

Transparența — nu prelucrăm date cu caracter personal în moduri sau în scopuri care nu sunt transparente. Toate persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prezenta politică au dreptul la o copie a prezentului document.

WhatsApp se intalne te cu grupul de femeie Agen ia de intalnire 28

Copii ale prezentei politici vor fi disponibile online la adresa www. În situația în care datele cu caracter personal sunt obținute prin observare, senzori sau alte mijloace indirecte, ar putea să nu fie posibilă furnizarea unei notificări privind confidențialitatea direct către individ, în momentul Dating site transfrontalier informațiilor.

În astfel de cazuri, asigurăm transparența pentru persoanele fizice prin alte mijloace, cum ar fi postarea sau imprimarea pe dispozitivul sau materialele asociate cu dispozitivul care obține informațiile. În situația în care datele cu caracter personal sunt colectate prin intermediul unui site web, al unei aplicații mobile sau al altor aplicații sau resurse online, aplicăm standardele tehnologice specifice stabilite în Politica noastră privind confidențialitatea pe internet și în Angajamentul nostru privind confidențialitatea în cazul utilizării de cookies, pentru a asigura faptul că cerințele de a fi transparenți, în conformitate cu prezenta politică, au fost îndeplinite.

În situația în care datele cu caracter personal sunt colectate din alte surse și nu în mod specific sub îndrumarea companiei noastre, anterior obținerii informațiilor, vom Dating site transfrontalier în scris că furnizorul lor a informat persoanele fizice cu privire la modalităţile și scopurile în care compania noastră intenționează să utilizeze datele respective. Ne asigurăm că mecanismele de transparență necesare, inclusiv, acolo unde este posibil, mecanismele care susțin cererile privind drepturile individuale, sunt proiectate în cadrul tehnologiilor de asistență și că terții care susțin activitatea sau procesele noastre nu prelucrează informații despre persoane în moduri care sunt incompatibile cu ceea ce li s-a comunicat acestor persoane, printr-o notificare de confidențialitate sau alte mijloace verificabile, că de informații ne ocupăm noi și alte persoane care lucrează pentru noi.

Limitarea scopului — utilizăm datele cu caracter personal doar în conformitate cu principiile de transparență și necesitate.

Facultatea transfrontalieră

În cazul în care sunt identificate noi scopuri legitime de afaceri pentru datele cu caracter personal colectate anterior, fie obținem consimțământul persoanei fizice pentru noua utilizarea a datelor cu caracter personal sau ne asigurăm că noul scop de afaceri este compatibil, inclusiv similar din punct de vedere material, cu un scopurile descrise într-o notificare de confidențialitate sau printr-un alt mecanism de transparență care a fost furnizat anterior persoanei fizice.

Compatibilitatea se va baze pe 1 orice legătură între scopurile principale și scopurile nou propuse, 2 așteptările rezonabile ale persoanei fizice, 3 tipul de date cu caracter personal, 4 consecințele prelucrării ulterioare pentru persoana fizică și 5 măsurile de protecție pe care le-am implementat. Nu aplicăm acest principiu informațiilor depersonalizate sau atunci când utilizăm datele cu caracter personal doar în scopuri de cercetare istorică și științifică, iar 1 un comitet de revizuire etică sau un alt examinator competent a stabilit că riscul unei astfel de utilizări în ceea ce privește confidențialitatea și alte drepturi ale persoanelor fizice este acceptabil 2 am pus în aplicare măsuri de protecție adecvate pentru a minimiza datele, precum pseudonimizarea și 3 sunt respectate toate celelalte legi aplicabile Ne asigurăm că restricțiile privind limitarea scopului sunt proiectate în cadrul tuturor tehnologiilor de asistență, incluzând Dating site transfrontalier posibilități de raportare și partajare a datelor prin descărcare.

Calitatea informațiilor — păstrăm datele cu caracter personal exacte, complete și actualizate, în concordanță cu scopul pentru care au fost colectate.

Ne asigurăm că mecanismele de revizuire periodică a datelor sunt proiectate în cadrul tehnologiilor de asistență pentru a valida acuratețea informațiilor față de sursă și sistemele transfer prin descărcare.

Ne vom asigura că informațiile sensibile sunt validate ca fiind exacte și actuale, înainte de utilizarea, evaluarea, analiza, raportarea sau alt tip de prelucrare a lor care prezintă un risc de abuz față de persoanele de la care provin în cazul în care sunt utilizate date inexacte sau depășite. În situația în care compania noastră sau terți care lucrează pentru noi aduc modificări datelor cu caracter personal, ne asigurăm că aceste modificări sunt comunicate persoanelor relevante în timp util în cazul în Dating site transfrontalier acest lucru este posibil în mod rezonabil.

Securitatea — punem în aplicare măsuri de siguranță pentru a preveni pierderea, Femeie de culoare Dating site transfrontalier un om alb abuzivă, accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter personal și a informațiilor sensibile. Am implementat un program complet de securitate a informațiilor și aplicăm controale de securitate care se bazează pe sensibilitatea informațiilor și nivelul de risc al activității, luând în considerare cele mai bune practici ale tehnologiei actuale și costurile de punere în aplicare.

Navigation

Politicile noastre de securitate funcționale includ, dar nu se limitează la acestea, standardele privind continuitatea în afaceri și recuperarea în caz de dezastru, criptarea, managementul identității și accesului, clasificarea informațiilor, managementul incidentelor de securitate a informațiilor, controlul accesului la rețea, securitatea fizică și gestionarea riscului. Transferul de date — suntem responsabili de și menținem măsurile de protecție a confidențialității Dating site transfrontalier cu caracter personal atunci când acestea sunt transferate către sau de la alte organizații sau în afara granițelor țării.

În plus, în cazul în care terțul prelucrează date cu caracter personal care provin Dating site transfrontalier țară sau un teritoriu cu o lege care limitează comunicarea unor astfel de date, ne vom asigura că transmiterea către terț îndeplinește cerințele pentru transferul transfrontalier de informații descris la punctul 3 de mai jos.

În situația în care rolul terțului este de a furniza companiei noastre date cu caracter personal, înainte de a obține astfel de date de la terțul în cauză, ne vom asigura că sunt îndeplinite cerințele de transparență pentru colectarea datelor cu caracter personal din alte surse și nu în mod specific sub îndrumarea companiei noastre și vom obține declarații contractuale din partea terțului că nu încalcă nicio lege sau drepturile oricărei terțe părți prin furnizarea către compania noastră a unor date cu Dating site transfrontalier personal.

Dacă rolul terțului este de a primi de la noi informații pentru prelucrare care nu se realizează în mod specific sub îndrumarea companiei noastre, înainte de a furniza informații terțului, ne vom asigura că informațiile au fost depersonalizate și vom obține garanții scrise din partea terțului că le va folosi numai în scopuri comerciale definite în acord și în conformitate cu legislația aplicabilă și că nu va încerca să reidentifice informațiile.

intalneste femei din toplica Dating Site Woman Medic Celibamy

Dacă transferul către o terță parte este necesar pentru a proteja interesele legitime ale persoanei Dating site transfrontalier sau ale companiei, informațiile pot fi transferate: 1 pentru a preveni frauda sau pentru a aplica sau proteja drepturile și proprietățile companiei, 2 pentru protejarea siguranței personale a angajaților noștri sau părților terțe, pe proprietatea noastră și 3 pentru a proteja activele noastre prin adoptarea de măsuri corective de securitate, dacă suspectăm, în mod rezonabil, că au avut loc activități ilegale sau abateri grave.

În cazul în care terțul este o țintă pentru achiziția totală sau a pachetului de control de către compania noastră, 1 Dating site transfrontalier de a încheia un acord Dating site transfrontalier achiziția totală sau a pachetului de control al Intalnire gratuita americana terț, vom realiza o verificare prealabilă privind confidențialitatea pentru a evalua practicile de confidențialitate și riscurile asociate cu achiziția totală sau a pachetului de control al terțului menționat și 2 vom încheia un acord de transfer de date care specifică termenii și condițiile în care datele cu caracter personal pot fi dezvăluite și obligațiile pe care le au în acest sens compania noastră și terțul în cauză.

Vom aplica prezenta politică transferurilor de date cu caracter personal provenite din orice altă țară sau teritoriu cu o legislație care limitează transferul unor astfel de date în plus față de respectarea tuturor cerințelor impuse de astfel de legi inclusiv utilizarea oricăror mecanisme necesare pentru transferurile transfrontaliere. Permis conform legii — prelucrăm date cu caracter personal doar în cazul în care au fost îndeplinite cerințele impuse de legislația aplicabilă.

În cazul unui conflict între prezenta politică și o lege aplicabilă, va prevala acel standard care oferă o mai bună protecție a persoanelor fizice.

Program RO - UA 2014 - 2020

Vom aborda cu promptitudine cererile privind drepturile persoanelor fizice de a accesa, modifica, corecta sau șterge datele cu caracter personal, de a se opune prelucrării acelor date care le privesc sau de a exercita alte drepturi cu privire la datele lor cu caracter personal Accesul, corectarea, ștergerea și alte drepturi — În conformitate cu legislația din majoritatea țărilor în care ne desfășurăm activitatea, persoanele fizice au dreptul de a accesa datele cu caracter personal care se referă la ele și de a le modifica, a le corecta sau șterge pe cele care sunt inexacte, incomplete sau neactualizate.

Vom onora toate cererile de a accesa, corecta și șterge datele cu Dating site transfrontalier personal, Dating site transfrontalier de la persoanele fizice, în conformitate cu secțiunea 3a de mai jos. În cazul în care o cerere de acces, corectare sau ștergere este reglementată printr-o lege aplicabilă, care oferă o mai mare protecție persoanelor fizice, ne vom asigura că sunt îndeplinite cerințele suplimentare ale legii respective.

In unele țări, persoanele fizice pot avea alte drepturi cu privire la datele lor cu caracter personal, cum ar fi dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție vezi, de asemenea, Secțiunea 2b de mai jos și dreptul de a transfera datele unui alt furnizor Dating site transfrontalier servicii dreptul la portabilitatea datelor.

Vom onora exercitarea drepturilor privind datele în conformitate cu Dating site transfrontalier aplicabilă. Cu excepția cazului în care este interzis prin lege, putem refuza cererea de alegere dacă o anumită cerere ar împiedica compania noastră în capacitatea sa de: 1 a respecta o lege sau o obligație de natură etică, ceea ce include situația în care ni se impune să dezvăluim informațiile cu caracter personal ca răspuns la solicitarea autorităților publice, inclusiv pentru îndeplinirea cerințelor naționale privind securitatea sau aplicarea legii, 2 a investiga, formula sau combate pretenții de natură juridică și 3 a pune în aplicare contracte, a gestiona relații sau a se angaja în alte activități economice permise, care sunt în conformitate cu principiile privind transparența și limitarea scopului și au fost puse în practică pe baza Dating site transfrontalier despre persoanele în Opinii Dating Desir. Vom documenta și comunica decizia solicitantului în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la orice decizie de a refuza o cerere de alegere, în conformitate cu prezenta politică.

  • Femei in cautare de relatii femei care cauta barbati
  • Dating Site Africa Proximeety

Vom răspunde prompt și escalada toate întrebările, reclamațiile, preocupările și orice incident potențial privind confidențialitatea sau securitatea. Orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal le prelucrăm în contextul aplicabilității prezentei politici poate adresa companiei noastre o întrebare, reclamație sau ne poate comunica o preocupare în orice moment, inclusiv solicitarea listei tuturor filialelor companiei noastre, care fac obiectul prezentei politici.

Așteptăm ca angajații noștri și cei care lucrează în numele companiei noastre să transmită o notificare promptă în cazul în care au motive să creadă că o lege aplicabilă îi poate împiedica să respecte prezenta politică. Orice întrebare, reclamație sau preocupare semnalată de o persoană fizică sau orice notificare transmisă de către un angajat sau orice Dating site transfrontalier persoană care Dating site transfrontalier în numele companiei noastre, trebuie să fie adresate Biroului global de confidențialitate MSD: Prin e-mail la adresa: euprivacydpo msd.

Angajații și contractorii sunt obligați să informeze cu promptitudine Biroul global de confidențialitate MSD sau responsabilul de confidențialitate desemnat pentru zona lor de activitate, cu privire la vaduva caut barbat din čačak întrebări, reclamații sau preocupări legate de practicile de confidențialitate ale companiei noastre.

Vom răspunde persoanei fizice sau entității care a transmis o întrebare, reclamație sau preocupare, în termen de 30 treizeci de zile calendaristice, cu excepția situațiilor în care legea impune sau un terț solicită un răspuns într-o perioadă de timp mai scurtă sau dacă circumstanțele, cum ar fi o anchetă guvernamentală concomitentă, nu impun o perioadă de timp mai lungă, Dating site transfrontalier în care persoana sau solicitantul terț va primi o notificare scrisă cât mai curând posibil, luând în considerare caracterul Dating site transfrontalier al circumstanțelor care contribuie la întârziere.

Biroul global de confidențialitate MSD va coopera cu Departamentul juridic și Biroul de conformitate în oferirea răspunsului la orice solicitare, inspecție sau investigație a unei autorități de reglementare în domeniul confidențialității. Pentru reclamațiile care nu pot fi rezolvate Dating site transfrontalier compania noastră și persoana care a transmis plângerea, am fost de acord să participăm la următoarele proceduri de Dating site transfrontalier în sensul investigării și clarificării reclamațiilor pentru soluționarea litigiilor în acord cu prezenta politică; cu toate acestea, în orice moment, persoanele fizice rezidente în SEE sau cei ale căror date cu caracter personal sunt supuse legii SEE privind protecția datelor și sunt transferate în afara SEE, pot, de asemenea, să se bazeze pe standardul 3.

LINKURI UTILE

Persoanele fizice care transmit o întrebare sau preocupare către compania noastră și care Femeia care cauta omul in Jura primesc confirmarea solicitării de informații sau care cred că întrebarea sau preocuparea lor nu a fost tratată în mod satisfăcător, trebuie să contacteze online, prin e-mail sau fax, programul TRUSTe de soluționare a litigiilor TRUSTe.

TRUSTe va acționa ca un intermediar pentru compania noastră în scopul soluționării acestor litigii. Toți rezidenții SEE sau persoanele ale Dating site transfrontalier date cu caracter personal sunt supuse legii SEE privind protecția datelor, sunt transferate în afara SEE și sunt prelucrate în conformitate cu prezenta politică, au dreptul în Dating site transfrontalier moment, conform prezentei politici, să pună în aplicare cerințele prezentului document în calitate de beneficiari terți, inclusiv dreptul de a introduce o acțiune judiciară pentru a căuta soluții împotriva încălcării drepturilor lor prevăzute în cadrul prezentei politici după cum este stabilit în Secțiunea 2, de mai sus și dreptul de a primi despăgubiri pentru daunele rezultate dintr-o astfel de încălcare.

Compania noastră va răspunde persoanei fizice sau entității care a transmis o întrebare, reclamație sau preocupare, în termen de 30 treizeci de zile calendaristice, cu excepția situațiilor în care legea impune sau un terț solicită un răspuns într-o perioadă de timp mai scurtă sau dacă circumstanțele nu impun o perioadă de timp mai lungă, situație în care persoana sau solicitantul terț va primi o notificare scrisă.

Suntem responsabili pentru susținerea valorilor și standardelor noastre privind confidențialitatea. În coordonare cu și sub îndrumarea Biroului global de Dating site transfrontalier MSD, MSD Europa este responsabilă pentru asigurarea faptului că sunt întreprinse acțiunile necesare pentru verificarea presupuselor încălcări ale prezentei politici de către filialele companiei noastre din afara SEE, care afectează persoanele cu reședința în SEE sau persoanele ale căror date cu caracter personal sunt supuse legii SEE privind protecția datelor și sunt transferate în afara SEE, iar, în cazul în care este necesar, pentru plata amenzilor, penalităților sau despăgubirilor acordate pentru încălcări ale prezentei politici care afectează persoane care locuiesc în SEE sau persoane ale căror date cu caracter personal sunt supuse legii SEE privind protecția datelor și sunt transferate în afara SEE.

Cu sprijinul Biroului global de confidențialitate MSD și a filialei noastre din afara SEE responsabile pentru presupusa încălcare, MSD Europa va fi responsabilă pentru demonstrarea faptului că firma noastră nu este răspunzătoare pentru pretinsa încălcare.

întâlnirea vrea o femei Dating Woman Tiilt

În cazul în care o altă filială a companiei noastre este responsabilă pentru acțiunea care a impus amenda, penalizarea sau acordarea de despăgubiri, filiala în cauză poate fi obligată să ramburseze fără întârziere către MSD Europa orice sumă suportată de către aceasta din urmă. Dacă o filială a companiei noastre din afara SEE încalcă această politică, instanțele de judecată sau autoritățile responsabile de protecția datelor din SEE vor avea jurisdicție, iar persoana fizică afectată va avea drepturi și măsuri corective împotriva MSD Europa, după cum este stabilit în Secțiunea 3.

Fii informat Ce este pilotarea e-Comerțului transfrontalier? Ce țări sunt implicate și ce anume face acesta? Ne putem aștepta ca beneficiile sale să fie reproduse în toate țările în următorii ani?

Supervizarea și monitorizarea Pentru a furniza garanții către autoritățile de reglementare și alte părți interesate față de care compania noastră este responsabilă pentru angajamentul său privind practicile etice și responsabile de confidențialitate, compania menține un grup administrativ extins pentru supraveghere și monitorizare, condus de un Responsabilul principal pentru protecția datelor cu Birou global de confidențialitate GPO un Responsabil cu protecția datelor desemnat pentru UE, Responsabilul cu protecția datelor din țara în care Medecin cauta o femeie de nunta solicitat de lege sau autoritățile locale și de Responsabilii de confidențialitate, care sunt numiți de către managerii de top și servesc drept puncte de legătură Biroul global de confidențialitate MSD și zonele Dating site transfrontalier organizare în care lucrează.

Compania noastră se bazează pe instituțiile responsabile din domeniul confidențialității cărora, conform legislației, le raportează periodic; se verifică respectarea cerințelor prezentei politici și a legislației respective, inclusiv a regulilor de confidențialitate transfrontalieră în cadrul APEC. În plus față de verificările de asigurare gestionate de Biroul global de confidențialitate MSD, auditul intern sau extern și echipele de asigurare vor efectua analize de conformitate pentru a verifica dacă MSD respectă această Dating site transfrontalier, inclusiv orice politici, proceduri, standarde și recomandări subordonate acestei politici.

A intervenit o problemă.

Planurile pentru măsurile corective și preventive vor fi dezvoltate și implementate pentru a remedia lacunele observate de către audit și echipele de asigurare. Rezultatele Programului de audit Dating site transfrontalier fi comunicate Responsabilului principal privind protecția datelor și Comitetului privind confidențialitatea și protecția datelor, care sunt responsabili pentru raportarea lor, așa cum este descris în această politică.

Autoritățile de reglementare din domeniul confidențialității și protecției datelor care au aprobat prezenta politică sau care au jurisdicție asupra practicilor companiei noastre prevăzute în cadrul prezentei politici au dreptul de a verifica respectarea ei de către noi. Vom respecta recomandările acestor autorități competente cu privire la interpretarea și aplicarea prezentei politici.

Termeni pe care trebuie să îi cunoașteți Depersonalizare. Schimbarea, trunchierea, ștergerea sau o altă formă de editare ori de modificare a datelor cu caracter personal, pentru a le face imposibil de utilizat, în mod ireversibil, pentru identificarea, localizarea sau contactarea unei persoane, atât individual cât și în combinație cu alte informații.

Deși Slovenia nu are experiență anterioară în domeniul planificării integrate a transportului, orașul Nova Gorica — prin aplicarea directivelor PMUD, dezvoltat cu ajutorul Comisiei Europene — a implicat cu succes organizațiile interesate și cetățenii pentru a produce, doi ani mai târziu, un PMUD integrat pentru mobilitatea transfrontalieră pentru șapte orașe.

Toate legile, reglementările, regulamentele și ordinele sau hotărârile cu putere de lege din orice țară în care compania noastră își desfășoară activitatea sau în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de către sau în numele companiei noastre. Compania noastră.

0Meta Navigation

Kenilworth, NJ, SUAsuccesorii, filialele și diviziile acesteia din întreaga lume, cu excepția asocierilor în participațiune la care compania noastră este parte.

Date cu caracter personal. Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, inclusiv datele care identifică o persoană sau care ar putea fi folosite pentru a identifica, localiza, urmări sau contacta un individ. Datele cu caracter personal includ atât informații direct Ivory Coast Dating Site France, cum ar fi un nume, număr de identificare sau funcție unică deținută, cât și informații identificabile indirect, cum ar fi data nașterii, codul unic de identificare al dispozitivelor mobile sau ușor de purtat, numărul de telefon, precum și date codificate cu cheie și identificatori online, cum ar fi adresele IP.

Incident privind confidențialitatea. Violarea sau încălcarea prezentei politici sau a unei legi privind confidențialitatea sau protecția datelor, care include și un incident de securitate. Biroul global de confidențialitate MSD, Departamentului privind Securitatea Informației și Managementul riscului in tehnologia informației ITRSM și Biroul consilierului general stabilesc dacă s-a produs un incident privind confidențialitatea și dacă acesta are caracter concret.

Realizarea oricăror operațiuni sau seturi de operațiuni asupra informațiilor despre persoane, indiferent dacă pentru aceasta sunt folosite mijloace automate sau nu, inclusiv colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, accesarea, adaptarea, modificarea, descărcarea, consultarea, utilizarea, evaluarea, analiza, raportarea, partajarea, divulgarea, diseminarea, transmiterea, punerea la dispoziție, alinierea, combinarea, blocarea, eliminarea, ștergerea sau distrugerea, fără însă a se limita la acestea.

Incident de securitate. O încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea sau modificarea accidentală sau ilegală, dezvăluirea neautorizată a datelor, sau accesul la datele cu caracter personal sau Site ul de dating straine in Maroc Dating site transfrontalier întemeiată a MSD că aceasta a avut loc.

Accesarea de către compania noastră sau în numele acesteia a unor date cu caracter personal, fără intenția de a încălca prevederile prezentei politici nu constituie un incident de securitate, cu condiția ca datele cu caracter personal accesate să fie mai departe utilizate și divulgate exclusiv în conformitate cu modalitățile permise de prezenta politică. Dating site transfrontalier sensibile. Orice tip de informații despre persoane fizice care pot genera un risc inerent de potențiale prejudicii aduse acestora, inclusiv Dating site transfrontalier definite prin lege ca fiind sensibile, inclusiv, dar fără limitare, informații legate de sănătate, genetică, biometrie, rasă, origine etnică, religie, opinii sau convingeri politice sau filozofice, cazier, informații precise privind geo-locația, numere de coduri bancare sau alte conturi financiare, numere de identificare emise de guvern, copiii minori, viața sexuală, orientare sexuală, apartenență sindicală, polițe de asigurări, asigurări sociale și alte beneficii oferite de angajator sau de guvern.

Creditul transfrontalier in decelerare in trimestrul II | Banca Transilvania

Orice entitate juridică sau asociație care nu este deținută de compania noastră sau în care nu avem un interes privind controlul sau orice persoană care nu este angajată în cadrul companiei noastre.

Cu excepția cazurilor stipulate în mod expres în prezenta politică, nicio filială sau divizie a companiei noastre nu trebuie să îndeplinească cerințele unui terț în cadrul prezentei politici, deoarece toate filialele sau diviziile trebuie să prelucreze informații despre persoane fizice, în conformitate cu prezentul document, inclusiv în cazul în care una dintre filialele companiei noastre sprijină una sau mai multe dintre filialele noastre în procesul de prelucrare.

Modificarea prezentei politici Prezenta politică poate fi amendată periodic, în concordanță cu cerințele legislației aplicabile. De fiecare dată când prezenta politică este modificată substanțial, o notificare va fi postată, timp de 60 de zile, pe pagina web privind confidențialitatea deținută de compania noastră www. Mesaj de prezentare pentru site ul de dating drepturile rezervate.

You are now leaving this website. By continuing, you will be directed to a site intended only for Dating site transfrontalier of the United States and Canada.

Mai multe despre acest subiect