Elena cauta omul

Elena cauta omul

Constantin și Elena, Sfinții Împărați care au schimbat cursul istoriei

Pe care păzeşte-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni. Condacul 1 Cel ce chipul Crucii strălucind pe cer mai mult decât soarele l-ai văzut şi biruinţa semnului Domnului bine ţi-a descoperit, cu care întrarmându-te pe toţi vrăjmaşii i-ai Elena cauta omul, acum şi nouă, celor ce ne plecăm genunchii înaintea icoanei tale, Sfinte Împărate Constantin, dă-ne, împreună cu buna ta maică, Împărăteasa Elena, ajutor, celor ce cântăm vouă: Bucuraţi-vă, părinţii creştinilor!

Condacul al 2-lea Văzându-te singur că eşti lepros cu trupul şi Elena cauta omul sufletul, ai chemat în ajutor pe Dumnezeul creştinilor, iar Dumnezeu, nezăbovind, ţi-a trimis pe Sfinţii Apostoli să te mângâie şi ţi-a spus ce să faci ca să fii sănătos şi, bucurându-te de dumnezeiasca cercetare, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Condacul al 3-lea Preacinstită împărăteasă, noi credincioşii, împreună cu clerul şi cu toţi monahii, către tine năzuim în nevoile noastre; fii acum şi nouă, păcătoşilor, grabnică folositoare, ca să cântăm cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia! Condacul al 4-lea Elena cauta omul binecredinciosului Împărat Constantin, ca nişte mir de mult preţ, astăzi a răsărit, căci pe Hristos dorind, pe idoli a defăimat; pentru aceasta, după vrednicie, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

48 oferte pentru Elena Roizen - Drag mi-a fost omul frumos

Condacul al 5-lea Cu mare râvnă te-ai străduit, Sfinte Împărate Constantin, să răspândeşti creştinismul în tot imperiul tău, precum şi în toată lumea; drept aceea multe şi drepte hotărâri ai luat pentru a aduce la bun sfârşit acest act creştinesc, precum şi de a curăţi diferitele eresuri ce odată cu creştinismul întemeiat au răsărit ca neghinele în holda dreptei credinţe; pentru aceasta, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu cu dragoste: Aliluia!

Condacul al 6-lea Ca şi cu o porfiră te-ai îmbrăcat, mărite, cu milostivirea, şi ca şi cu o hlamidă cu bunele blândeţi te-ai împodobit.

Site de intalnire casatorita

Drept aceea, cinstind pomenirea ta, preaslăvim pe Dumnezeu, zicând: Aliluia! Condacul al 7-lea Şi după deprinderi şi după ale tale fapte bune ai fost iubitoare de Dumnezeu şi vrednică de minuni, fericită Împărăteasă Elena; pentru aceasta cu credinţă şi cu evlavie mare noi, cei ce suntem luminaţi prin harul lui Dumnezeu, cântare veselitoare cântăm: Aliluia!

48 oferte pentru MARTURII DESPRE NEMURIRE , OMUL SI LIBERUL ARBITRU IN UNIVERS de ELENA ILIESCU

Condacul al 8-lea Mormântul tău, unde odihneşte Elena cauta omul şi cinstitul tău trup, Împărate Constantin, raze de dumnezeieşti vindecări izvorăşte celor ce cu credinţă se apropie, iar nouă, celor ce vieţuim în dreapta credinţă, te rugăm ca, împreună cu buna ta maică Elena, să ne dai mână de ajutor, celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea Cât este de luminat sufletul tău, mărită Împărăteasă Elena, lauda femeilor, că acum eşti în ceruri, primind plata ostenelilor; pentru aceasta îţi cântăm aşa: Bucură-te, aflarea cinstitei Cruci; Bucură-te, a ei vrednică închinătoare; Bucură-te, că prin al Crucii ajutor creştinilor ai fost izbăvitoare; Bucură-te, că prin Cruce te-ai făcut lui Hristos următoare; Bucură-te, a stăpânirii iadului şi a satanei învingătoare; Bucură-te, a cereştii măriri moştenitoare în veci; Bucură-te, a celor greşiţi şi păcătoşi către Dumnezeu mijlocitoare; Bucură-te, a judecătorilor celor răi bună îndreptătoare; Bucură-te, a celor din nevoi grabnică ajutătoare; Elena cauta omul, de patimile noastre trupeşti şi sufleteşti izbăvitoare; Bucură-te, a bolnavilor bună tămăduitoare; Bucură-te, a tuturor binecredincioşilor creştini bună ajutătoare; Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena cauta omul Condacul al 9-lea Cu sfinţenie a ta viaţă săvârşindu-ţi, cu sfinţii acum eşti sălăşluită, plină fiind de sfinţenie şi de lumină nespusă; pentru aceasta ne luminezi şi pe noi, cei întunecaţi cu păcatele, ca, luând prin tine iertare, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Constantin cel Mare a fost primul fiu al lui Constantius Chlorus si al Elenei. A fost proclamat august în anulmoment în care îi conferă mamei sale, Sfânta Elena, titlul de "Nobilissima Femina" Doamna prea nobilaiar în anulîi acordă distincția de "Augusta". După ce l-a învins pe împăratul păgân Maxentiu, Constantin dă în anul celebrul Edict de la Milan, prin care religia creștină devine o religie permisă. Elena cauta omul scutește Biserica de dări, drept de care nu se bucurau templele păgâne, și îi înapoiază tot ceea ce îi fusese confiscat, acordându-i și dreptul de a primi donații.

Icosul al 9-lea Pe Împăratul şi Ziditorul tuturor cinstindu-L, Împărate Constantin, ca dar pentru osteneli te-a învrednicit pe tine în ceruri Elena cauta omul mare slavă; pentru aceasta îţi cântăm ţie aceste laude: Bucură-te, că Preacuviosului Paisie singur i-ai spus că eşti cinstit împreună cu sfinţii; Bucură-te, că, sfânt fiind, te rogi pentru noi către Domnul Dumnezeu; Bucură-te, că noi păcătoşii avem mare nădejde în rugăciunile tale; Bucură-te, că noi în nevoi chemăm numele tău şi tu ne auzi; Bucură-te, că în necazuri ne eşti nouă mare bucurie; Bucură-te, mărgăritarul nostru cel de mult preţ; Bucură-te, cel ce eşti pentru noi soare luminos; Bucură-te, că pe idoli i-ai dat iadului celui întunecos; Bucură-te, că demonii fug, izgoniţi fiind cu puterea rugăciunii tale; Bucură-te, că tu eşti lauda cârmuitorilor creştini; Bucură-te, turnul cel nebiruit al creştinilor ortodocşi; Bucură-te, al mănăstirilor şi al bisericilor noastre Elena cauta omul apărător; Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al lea Din cer ca şi Pavel te-a Elena cauta omul Hristos Domnul, Sfinte Constantin, învăţându-te ca să-L cinsteşti pe Acesta Dating Femeie Vaduva Abidjan pe Împăratul cel Unul; şi cu adevărat crezând Elena cauta omul El, L-ai cinstit, aducând lumea toată la credinţa Lui, ca să-I cânte neîncetat: Aliluia!

Icosul al lea Împărăteasă Elena, sfântă de Domnul Hristos aleasă, milostiveşte-te spre noi şi luminează sufletele Femeile datand 41 cele întunecate cu păcatele, netrecând cu vederea sufletele şi rugăciunile noastre şi primind mulţumirile noastre acestea: Bucură-te, trandafir preafrumos mirositor al raiului; Bucură-te, crin alb răsărit în grădina cea de sus a raiului ceresc; Bucură-te, împărăteasă duhovnicească; Bucură-te, a dreptei credinţe propovăduitoare; Bucură-te, a închinării de idoli surpătoare; Bucură-te, a eresurilor pierzătoare; Bucură-te, a răutăţilor duşmanilor izgonitoare; Bucură-te, în nevoile noastre ajutătoare; Bucură-te, către Dumnezeu a noastră mijlocitoare; Bucură-te, de bucurii duhovniceşti aducătoare; Bucură-te, de fapte bune pilduitoare; Bucură-te, a obştii creştineşti povăţuitoare; Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena!

Elena Ionescu, despre relația cu fostul soț: Comunicăm de dragul copilului

Condacul al lea Acestea zicând, mă liniştesc cu sufletul şi mă bucur; nu mă tem de tot ce vor urzi împotriva mea vrăjmaşii mei, pentru că te am pe tine, Împărăteasă Elena, puternică ajutătoare în toate nevoile; drept aceea împreună cu îngerii preaslăvesc pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia! Condacul al lea Darurile cele preabogate şi mai bune le primeşti acum de la Dumnezeu, Sfinte Împărate Constantin, veselindu-te ca un împărat în ceruri; pentru aceasta şi binecredinciosul domn Brâncoveanu Constantin întru al tău nume a zidit sfinte mănăstiri Domnului, iar noi, bucurându-ne, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Tagged site ul gratuit de dating

Condacul al lea Luminători care aţi luminat lumea cu dreapta credinţă voi cu adevărat v-aţi arătat, de Dumnezeu încununaţilor Împăraţi Constantin şi Elena; primiţi Elena cauta omul şi rugăciunile noastre şi le duceţi Împăratului Hristos, pe Care Îl slăvim ca pe Unul ce v-a încununat pe voi, cântându-I cu voi şi cu toate oştile cereşti: Aliluia!

Acest condac se zice de trei ori. Apoi se zice Icosul întâi: Ca un înger luminos Voi sfintelor mănăstiri şi biserici le sunteţi păzitori; pentru aceasta cădem înaintea voastră cu lacrimi, rugându-vă să nu încetaţi a ne ajuta nouă neputincioşilor, ci mijlociţi la Dumnezeu şi la preacurata Lui Maică şi pururea Fecioară Maria, ca şi pe noi să ne păzească fără prihană şi pe toţi să ne întărească în credinţă, până la sfârşitul vieţii, spre mântuirea sufletelor noastre.

Recenzii Site ul de dating sportiv

Rugăciunea a doua către Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, cei ce sunteţi mai cinstiţi decât toţi împăraţii, aleşii lui Dumnezeu, căzând înaintea voastră, Elena cauta omul lacrimi vă rugăm: Daţi-ne mângâiere şi nouă, celor ce suntem în necazuri; voi sunteţi mijlocitori Sfintei Treimi şi puteţi să ne ajutaţi nouă.

Auziţi-ne şi pe noi acum, alungaţi de la noi necazurile şi nevoile ce vin asupra noastră în această vremelnică viaţă şi vindecaţi neputinţele noastre, tămăduiţi bolile noastre, potoliţi răutatea noastră, izgoniţi pe vrăjmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi.

Intalnire cu mai mult de 40 de ani

Daţi-ne nouă ca în pace şi în linişte să trăim; ajutaţi-ne nouă cu sfintele voastre rugăciuni. Pentru mântuirea sufletelor noastre faceţi milă cu noi acum, când cu frică şi cu umilinţă zicem către voi aşa: Bucuraţi-vă, părinţii creştinilor! Şi se face otpustul.

Mai multe despre acest subiect