Eticheta i propozi iile de edin a. fise limba romana clasa i

Fise Limba Romana Clasa I

Fise Limba Romana Clasa i

În situa ia curriculum-ului colar pentru Aria curricular Limb i comunicare a fost necesar operarea unor schimb ri la Eticheta i propozi iile de edin a obiectivelor de referin pentru clasa I i a II-a în vederea relax rii ritmului de lucru, în special la clasa I, i a realiz rii individualiz rii demersului didactic, astfel încât Eticheta i propozi iile de edin a existe solu ii profesioniste pentru nevoile de colarizare impuse de diferen ele de vârst cronologicdar i de diferen ele de dezvoltare psihologic i emo ional a elevilor.

Modific rilor realizate în cadrul obiectivelor de referin li s-au ad ugat altele la nivelul activit ilor de înv are i al con inuturilor, dictate de acelea i necesit i constitutive. Toate acestea determinîn mod firesc, anumite schimb ri i în ceea ce prive te metodologia construirii parcursului didactic, f r de care nu vom ob ine rezultatele dorite. Semnal m, în cele ce urmeazcâteva aspecte ale acestor schimb ri.

Obiectivele de referin au fost astfel reformulate încât s creeze o hart echilibrat a ceea ce însemn competen de comunicare la aceast vârst.

Caracteristici[ modificare modificare sursă ] Elementele de bază în compoziția iiei sunt umărul cusătura ce unește mâneca de părțile din față și spate ale iieiîncrețul, altița bandă lată, bogat decorată pe mânecă care este elementul definitoriu al modelului și care nu se repetă în nici o altă parte a iieirâurile benzi drepte sau oblice pe piept și mâneci și bibilurile sau cheițele cusături de îmbinare a bucăților de material. Modelele broderiilor și podoabelor diferă de la o zonă la alta de la Nistru până în zonele vestice ale arealului de răspândire a etniei românești. În sud, s-au purtat râurii în șiruri verticale; fie multe și fine, ca în Râmnic sau Ilfov, fie râuri copleșitori, compuși din motive mari și late, cu nume specifice, pentru Muscel "codri", "șerpeasca", etc. Pe ambele maluri ale Oltului și în Oltenia, s-au purtat mai mult râurii "înfurcați" ca niște ramuri furci care pleacă dintr-un ax de simetrie numit "cosoi". In Gorj apare tipul de râuri numiți "săbiate"; cosoiul dispare și fostele ramuri sunt acum benzi evidente, care se întâlnesc pe centrul mânecii, în unghi.

De asemenea, practicile didactice au dovedit c este necesar s accentu m asupra elementelor de interac iune în grup, de cooperare, mai curând aparent decât asupra achizi iei de noi cuno tin e în plan lingvistic: de exemplu, producerea unor enun uri corecte i opera iile de silabisire necesare percep iei sunetelor vor fi integrate în context i nu vor fi abordate ca opera ii necesare în sine.

Activit ile de înv are au fost selectate astfel încât s fie de tip productiv i s ofere o motiva ie intrinsec pentru înv are, s aib un sens pentru copil, altfel acestea vor fi consumatoare de timp iar rezultatele vor fi de suprafa. Acestea au un statut orientativ, Înv torul nu este obligat s le parcurg pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par mai potrivite pentru atingerea obiectivului propus. În cadrul con inuturilor înv rii a fost redus num rul de cuvinte pe care elevii mici ar trebui s le poat citi, respectiv, scrie la sfâr itul fiec rui an colar, deoarece capacitatea acestora de concentrare asupra sensului enun urilor este limitat la aceast vârst.

6654510 fise-limba-romana-clasa-i

De asemenea, copiii nu trebuie solicita i s scrie dup dictare sau Eticheta i propozi iile de edin a copieze texte atât în cadrul ariei Limb i comunicare în cadrul altor arii curriculare. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral 2.

Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral 3. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral Obiective de referin Exemple de activit i de înv are La sfâr itul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomand urm toarele activit i: capabil: 1. Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral Obiective de referin Exemple de activit i de înv are La sfâr itul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomand urm toarele activit i: capabil: 2.

Programa CLR

Limba i literatura român — Clasa a II-a 6 3. Limba i literatura român — Clasa a II-a 7 4. Dezvoltarea capacit ii de exprimare scris Obiective de referin Exemple de activit i de înv are La sfâr itul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomand urm toarele activit i: capabil: 4.

stiri md live Cauta i nunta de nunta tunis

Stabilirea ordinii de predare a literelor este la latitudinea autorilor de manuale, în func ie de metoda didactic abordat. Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.

În perioada abecedar se vor utiliza progresiv cuvintele plurisilabice; spre sfâr itul perioadei se pot folosi i cuvinte care con in diftongii: oa, ea, ia, ie, ua, u. Se vor folosi numai cuvinte titlu. Tematica textelor trebuie s reflecte universul copil riei i valorile proprii acestuia.

Autorii de manuale pot utiliza texte literare, în proz sau în versuri, precum i texte non-literare, de mic întindere, pân la 75 de cuvinte, urm rind o cre tere progresiv a num rului de cuvinte de la o lec ie la alta. Ace tia vor avea libertatea de a decide cu privire la: structurarea i dispunerea în manual a unit ilor de con inut din program ; tratarea didactic original a no iunilor din program.

Limba i literatura român — Clasa a II-a 8 2. Autorii de manual vor avea în vedere viziunea comunicativ promovat de programastfel încât no iunile s fie abordate func ional i aplicativ, contribuind la structurarea unei comunic ri corecte, eficiente i nuan ate. Vor fi preferate situa ii de comunicare concrete i actuale pe baza unui suport vizual.

6654510 fise-limba-romana-clasa-i

Formularea mesajului oral aplicativ, f r teoretiz ri; în activit i de grup i individuale. Cuvântul — element de comunicare. Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate înv ate i prezentate de copii colegilor sau adul ilor, în cadrul jocurilor sau al activit ilor de înv are.

Dialogul — convorbirea între dou sau mai multe persoane. Formulele elementare de ini iere i de încheiere a dialogului. Elementele grafice utilizate în procesul scrierii, care faciliteaz însu irea literelor i scrierea în duct continuu linii, puncte, bastonate, zale, bucle, semiovale, ovale, nodule e. Literele mari i mici ale alfabetului.

fise limba romana clasa i

Scrierea cuvintelor. Desp r irea cuvintelor în silabe numai intuitiv, f r cunoa terea regulilor. Scrierea propozi iilor enun iative i interogative.

  1. 60 de intalniri pentru femei
  2. Технически говоря, я ничему не учился.
  3. Fise Limba Romana Clasa i
  4. Кстати, она утверждает, что на юге замечена огромная радуга.
  5. fise-limba-romana-clasa-i
  6. fise-limba-romana-clasa-i
  7. Matrimoniale femei roznov
  8. Смотри-ка, они попрятались в своих домиках, так что .

Scrierea de mân. A ezarea corect în pagin data, alineatul în scrierea propozi iilor, spa iul dintre cuvinte. Scrierea ortografic a cuvintelor.

Breton dating site uri Hi dating site

Scrierea cu liter mare la începutul propozi iei. Scrierea cu liter mare a substantivelor proprii f r referire la terminologia gramatical.

Транслятор мог переводить и естественную речь октопауков, и специально подогнанный под визуальные способности людей диалект. Арчи выразил восхищение. - Кстати, - добавил Ричард погромче, чтобы все сородичи могли слышать его, - едва ли можно надеяться, что вы расскажете, каким способам вам удалось получить видеоотрывки из Нового Эдема. Арчи ответил не колеблясь: - Их приносят летающие видеоквадроиды.

Scrierea corect a cuvintelor care con in grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. Punctua ia. Folosirea corect a semnelor de punctua ie: punctul, semnul întreb rii. Pentru dictare se vor utiliza litere, silabe, cuvinte i propozi ii enun iative i interogative - max. Nu se vor utiliza texte în procesul scrierii. Contexte de realizare Copierea literelor, a cuvintelor, a propozi iilor.

Scrierea dup dictare.

fete singure din Drobeta Turnu Severin care cauta barbati din București Cum sa faci un anun frumos pe un site de dating

No iunile nu vor fi definite, lucrându-se cu acestea în mod intuitiv nu se vor folosi no iuni de genul sinonime, antonime, omonime, propozi ii enun iative, exclamative, interogative, substantiv propriu etc. În perioada preabecedaraccentul se va pune pe comunicarea oralfolosindu-se pentru silaba ie numai cuvinte monosilabice, bisilabice i trisilabice, care nu vor con ine diftongi, triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.

Articularea vocalelor i consoanelor. Nu se vor utiliza termenii de vocale i consoane. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral Obiective de referin Exemple de activit i de înv are La sfâr itul clasei a II-a elevul va Pe parcursul clasei a II-a se recomand urm toarele activit i: fi capabil: 1. Limba i literatura român — Clasa a II-a 11 2.

Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral Obiective de referin Exemple de activit i de înv are La sfâr itul clasei a II-a elevul va Pe parcursul clasei a II-a se recomand urm toarele activit i: fi capabil: 2. Limba i literatura român — Clasa a Eticheta i propozi iile de edin a Moscova Dating Site 3.

Eu citesc, eu observ; Tu cite te, eu observ; - exerci ii de citire pe roluri; - exerci ii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intona iei impuse de semnele de punctua ie; - exerci ii de recitare de poezii etc.

Ie (vestimentație)

Limba i literatura român — Clasa a II-a 13 4. Dezvoltarea capacit ii de exprimare scris Obiective de referin Exemple de activit i de înv are La sfâr itul clasei a II-a Eticheta i propozi iile de edin a Pe parcursul clasei a II-a se recomand urm toarele activit i: va fi capabil: 4.

Limba i literatura român — Clasa a II-a 14 B. A ezarea textului în pagin 2. Recunoa terea personajelor. Povestirea oral a unui text narativ. Autorii de manuale pot utiliza texte literare, în proz sau în versuri, precum i texte non-literare, de mic întindere, pân la de cuvinte. Studierea textului literar trebuie s aib în vedere citirea corectfluent i expresiv a acestuia, explicarea cuvintelor i rezolvarea problemelor de vocabular. Formularea mesajului aplicativ, f r teoretiz ri. Propozi ia.

Intalni cu un singur femeie albi Cele mai bune site uri de dating din Quebec

Intonarea propozi iilor enun iative i interogative actualizare. Intonarea propozi iei exclamative. Dialogul — convorbirea între dou sau mai multe persoane actualizare. Construirea de dialoguri în situa ii concrete în familie, la coalîn mijloacele de transport în comun etc. Scrierea caligrafic.

femei in varsta matrimoniale femei divortate care cauta barbati din hârșova

A ezarea corect în pagina de caiet: plasarea titlului, folosirea alineatelor, respectarea spa iului dintre cuvinte. Scrierea corect a cuvintelor. Scrierea corect a cuvintelor care con in diftongii oa, ea, ia, ie, ua i u f r terminologie.

Semnele de punctua ie: punctul, semnul întreb rii, semnul exclam rii, linia de dialog, dou puncte, virgula numai în cazul substantivelor în vocativ i în enumerare. Textele pentru dictare vor con ine cel mult trei linii de dialog aproximativ 30 de cuvinte.

Limba i literatura român — Clasa a II-a 15 Contexte de realizare Scrierea func ional cu scop practic, informativ.

6654510 fise-limba-romana-clasa-i

Dict ri. Scrierea imaginativ. Alc tuirea unor scurte texte enun uri pe baza unui suport vizual Eticheta i propozi iile de edin a, benzi desenate sau a unui ir de întreb ri. Cuvintele cu sens asem n tor.

Fise Limba Romana Clasa I

Cuvintele cu sens opus. Vocalele i consoanele. Desp r irea cuvintelor în silabe — desp r ire la cap t de rând.

Mai multe despre acest subiect