Intalnirea femeii practiciene catolice

Sisteme de baze de date Bazele de date în care se înregistrează indicațiile odometrelor reduc semnificativ numărul de vehicule manipulate. Este important să se găsească o soluție la nivelul Uniunii, deoarece inițiativele naționale izolate nu pot preveni frauda legată de odometre în comerțul transfrontalier cu vehicule de ocazie.

Tehnologia blockchain și conectivitatea ca soluții potențiale și complementare pe termen lung Vehiculele devin tot mai conectate, iar proporția de vehicule conectate în Uniune crește constant. Acestea transmit deja date precum kilometrajul real către serverele producătorilor.

Intalnirea femeii practiciene catolice

Datele respective ar putea fi utilizate deja pentru a descoperi fraudele legate de kilometraj. Tehnologia blockchain poate oferi în timp un instrument fiabil pentru securizarea datelor în cadrul Intalnirea femeii practiciene catolice rețele și pentru prevenirea manipulării datelor înregistrate.

Intalnirea femeii practiciene catolice

Combinarea acestor evoluții cu soluțiile tehnologice ar putea fi avută în vedere ca o soluție pe termen lung pentru combaterea fraudării odometrelor. Prin urmare, ar trebui propuse următoarele măsuri: — eventualelr costuri și beneficii pentru crearea unei rețele blockchain la nivel european pentru indicațiile odometrelor ar trebui evaluate; — în cazul unei evaluări pozitive: cadrul juridic și de reglementare pentru transmiterea automată a indicațiilor odometrelor autoturismelor prevăzute cu funcții de conectivitate și, indiferent de rezultatele evaluării soluțiilor blockchain, pentru accesul la datele odometrelor stocate și colectate de către producători, care vor completa înregistrarea manuală a kilometrajului cu ocazia inspecției tehnice periodice și a datelor din alte surse ar trebui creat; — transmiterea indicațiilor odometrelor cu ocazia inspecției tehnice periodice, a vizitelor la service și a inspecțiilor, ar trebui să fie obligatorie, integrând și extinzând astfel sistemul de baze de date.

Executarea unor măsuri juridice eficace, incluzând sancțiuni, este esențială pentru eradicarea fraudei legate de odometre. Prin urmare, ar trebui propuse următoarele măsuri: — frauda legată de odometre ar trebui considerată o infracțiune comisă atât de persoana care comandă modificarea kilometrajului deținătorul autoturismuluicât și de persoana care realizează această modificare, și care se pedepsește cu sancțiuni eficace, proporționale, disuasive și nediscriminatorii bazate pe un standard cu un grad ridicat de comparabilitate în întreaga Intalnirea femeii practiciene catolice.

Intalnirea femeii practiciene catolice

Mai multe despre acest subiect