Rever pentru a intalni un om bogat

A lua, a ridica, a ține pe cineva sau ceva în mînă, în brațe, în spinare, pentru a-l transporta în altă parte sau a-l duce dintr-un loc în altul. Copilul se simțea purtat pe sus. Femeile-aleargă mîncare făcînd Și umplu paharul și-l poartă pe rînd. I La ceremoniile cele mari, vătaful de copii purta arcul și purpura domnilor.

Multe au văzut ochii mei, de-atîta amar de veacuri cîte port pe umerele acestea. Ce să vă spun vouă oameni de ieri, eu, omul veacului care port două sute de ierne în spate. A purta pe cineva pe degete v. Pe loc tot regimentul Se-nșiră, poartă arma, salută cu onor. El purta cu înțelepciune treburile împărăției.

III 7. De douăzeci și mai bine de ani, de cînd port vornicia în Pipirig, am dus-o cam anevoie numai cu răbușul. Eu port toată puterea. II Iarna, puneam cîinele în săniuță, Ca să știe și el ce bine-i să te poarte alții. Gabrioleta boierului le-a purtat la conac.

un bărbat care caută o femeie care să flirteze

Calul meu să mă poarte ca săgeata. III Pe cînd luna strălucește peste-a tomurilor bracuri, Într-o clipă-l poartă gîndul îndărăt cu mii de veacuri.

Fata mea e ca o stea, frumoasă și curată, ș-am purtat-o și-n țara leșească la oleacă de învățătură. VII Pe cucoș îl purta în toate părțile după dînsul, cu salbă de aur la gît. Om bogat și fără sfat, Ce mă porți prin sat legat, Zici că birul nu ți-am dat? Ce vînt te poartă pe la mine? M-au purtat odată păcatele pe acolo. Era gura unui vlăjgan mare din grămadă care se vede că-i purta pe ceilalți de nas. Să-i poarte ei de nas după cum le place lor.

Ș-acum, se zice că-l poartă de nas fata lui, domnița Sînziana? La început purtat cu făgăduinți, apoi respins De unde să știu de ce mă poartă cu vorba Alcaz?

Să-l port cu vorbe că l-oi însura cu Măndica, pînă ce-oi mîntui tîrgul. Eliptic Așa m-a purtat și pe mine, de-au trecut săptămînile.

A purta pe cineva de la Ana la Caiafa v. Apoi lască Rada știe Și-n ce fel să poarte sapa. Capitane Solomoane, Ia dă-mi drumu din catane Să mai port plugu de coarne. A duce o povară; a căra. Ca un fluviu care poartă a lui insule pe el.

Filme Dragoste - Romantic !

IV A suporta. Două zile au purtat ei neliniștea aceasta, s-au trudit și s-au sfătuit. VIII Iubirea ta o port ca pe-un blestem. Este drept ca fiecare să poarte ponosul faptelor și ziselor sale.

Nu vezi pe cine am la genunchii mei? Pe muma care a purtat în pîntecele ei pe domnul de mîne al Moldovei. Îți iert moartea mea, dar nu-ți voi ierta niciodată pe aceea a nevinovatului prunc ce port în sînul meu.

Bivolițele poartă un an de zile. Multe flori sînt, dar puține Rod Rever pentru a intalni un om bogat lume o să poarte. A se îndrepta spre Săteni cu fețele liniștite, cu muierile și cu copiii după dinșii, se purtau încet spre comedii.

La două ferestre se vedea seara lumina și o umbră se purta mereu de colo- colo. Vornicul Nic-a Petricăi, cu paznicul, vătămanul și cîțiva nespălați de mazili se purtau pintre oameni, de colo pînă colo.

Dating site i rela ie romantica

Abia se mai purta pe picioare. Cu privire la corp sau la o parte a corpului A mișca încoace și încolo; a duce. Baba își purtă prin casă trupu-i greu, căutînd plosca de lemn.

Astfel vine mlădioasă, trupul ei frumos îl poartă.

REVERII AUTUMNALE ȘI RAFINAMENT METAFORIC

Tot trupul fetei se purta într-un ritm mlădios. Trupul lăutarului sta ca de piatră, numai mînile se purtau. Vîntul le purta pletele. Cînd vîntul suflă de poartă crenguțele copacilor, avem vînt; de poartă crăcii mai groși și suflă col de jos, e vînt mare.

Site de exterior

V Poartă-i grija! Tot a mea S-o găsesc, tot dor să-mi poarte! Despre sosirea mea, dacă nu te anunț din vreme, nu purta grijă.

Nu purta grija noastră, domnule. Sfaturile populare poartă răspunderea pentru aplicarea întocmai a hotărîrilor partidului Rever pentru a intalni un om bogat guvernului în vederea îmbunătățirii schimbului de mărfuri dintre oraș și sat.

A-i purta cuiva sîmbetele v. Era văr cu un lucrător care-ți purta pică. PAS, Z. N-am dat în viață nimănui Prilej să-mi poarte dușmănie. Nu știu ce-i cu tine Că tot porți bănat, De te rid prin sat. Deși erau amîndoi bătrîni, ei se grăbise astfeli, încît aceasta trăda viul interes ce trebuia să-l poarte pentru Dionis.

Site Amicles Paris Paris

Cincizeci de ani de cînd împăratul purta război c-un vecin. Că de cînd porți bătălie Rămîn holdele pustie, Fete și mame bătrîne, Și copiii fără pîne. Să purtăm biruință asupra vrăjmașilor. Regional A purta frică de Nu purta frică de aceasta.

Poeta a selectat cele mai frumoase versuri din volumele publicate anterior: Noaptea ploilor acideCălător spre Crucea SuduluiMuntele din visFloarea de lotusversuri de o finețe remarcabilă exprimând valori și experiențe fundamentale cu un rafinament artistic fascinant, sclipitor și răscolitor deopotrivă. În afara unei coperți extrem de sugestive create de Gelu Iordache, prima surpriză plăcută la contactul cu această antologie este titlul, sunător și răsunător, enigmatic, la prima vedere, dar cu semnificații profunde prin îngemănarea celor două laitmotive prezente în întreg volumul — toamna și fregata. Când este vorba despre fregată, acest motiv este surprins într-o bogată arie lexico-semantică, aducând un plus de expresivitate versurilor, cuprinzând termeni precum corabie, navă, proră, ancoră, catarg, punte, bord, derivă, ele însele sprijinindu-se pe o altă largă arie semantică, aceea a mediului marin, ca parte integrantă a naturii veșnice, sugerând infinitul, imensitatea, din moment ce apar vocabule precum, oceanul cu valurile sale, coralii, marea și abisul de nepătruns al apei, țărmul cu farul salvator, pescărușul purtător de vești și de gânduri. Revenind la surprinzătorul și expresivul titlu, putem lega toamna, anotimpul preferat al poetei, de numele unei păsări exotice trăitoare în mările tropicale — fregata. Putem conchide, astfel, Rever pentru a intalni un om bogat toamna este cel mai fecund moment pentru a da glas bucuriei de a trăi, de a năzui spre absolut, dar și melancoliei sau nostalgiei provocate de amintirile din copilărie și din adolescență, cele două momente fericite din viața fiecărui om.

Mai multe despre acest subiect