Site ul de dating al mesajului Consiliului

Site ul de dating al mesajului Consiliului

La 14 aprilielegea a fost aprogată o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr.

fete săcele

Prin Legea nr. În baza acestor acestor acte legislative, CNPDCP a obţinut statutul de autoritate publică autonomă, independentă faţă de alte autorităţi publice, persoane fizice şi juridice, obiectivul căruia este — apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă privată în legătură cu prelucrarea şi transmiterea Site ul de dating al mesajului Consiliului a datelor cu caracter personal.

Obiectivele de bază ale CNPDCP rezidă în apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă privată în legătură cu prelucrarea şi transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal, organizarea acțiunilor de prevenire a încălcării legislației din domeniu, inclusiv a drepturilor subiecților de date cu caracter personal, ghidarea operatorilor de date în contextul aplicării corecte a legislației din domeniu și informarea, sensibilizarea și educarea societății asupra importanței protecției datelor cu caracter personal, etc.

doamna singura caut barbat motru

CNPDCP este condus de un Director, care este numit în funcţie de Parlamentul Republicii Moldova cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea, după caz, a Preşedintelui Parlamentului, a unei fracţiuni parlamentare sau a cel puţin 15 deputaţi, pentru un mandat de 5 ani.

Persoana numită poate ocupa funcţia de director nu mai mult de două mandate consecutiv.

femeie singura caut barbat pașcani

În exercitarea atribuţiilor sale, Directorul este asistat de un adjunct, care este numit în funcţie de Parlament, la propunerea Directorului CNPDCP, pentru un mandat de 5 ani. În absenţa Directorului Centrului, Directorul adjunct îndeplineşte temporar atribuţiile acestuia.

Mai multe despre acest subiect