Agen ia de intalnire 28, ANAP – Guvernul României

FEMINA - Female participation in high-tech enterprises

Comunicat de presa Acest aspect nu face referire la incluziunea socială.

Agen ia de intalnire 28

În acest context, partenerii FEMINA cooperează la nivel interregional pentru a-și atinge scopul general: să se asigure că instrumentele de politică selectate sunt integrate cu măsuri de promovare a implicării femeilor în sectoarele high-tech inaltei tehnologiicu accent pe sectoarele RIS3. FEMINA ia în considerare modul de identificare, implementare, monitorizare și Agen ia de intalnire 28 a măsurilor de politică care elimină obstacolele din calea antreprenoriatului de înaltă tehnologie pentru femei, de ocuparea forței de muncă și de progresul carierei în cadrul IMM-urilor de înaltă tehnologie și de dimensiunea de gen a inovării Fermier Intalnire Femeie ucraineana schemele de finanțare pentru start- up-uri și IMM-uri.

Agen ia de intalnire 28

Îmbunătățirea politicilor se reflectă prin intermediul proiectelor specifice finanțate in vederea abordării acestor bariere, prin îmbunătățirea gestionării politicilor de exemplu criteriile de gen în monitorizare și prin concentrarea strategică, prin care partenerii lucrează pentru a include participarea femeilor în domeniul tehnologiilor avansate ca principiu fundamental al politicilor lor pentru competitivitatea IMM- urilor.

Rezultatele acestei implementări vor aduce beneficii atât IMM-urilor cât și regiunii.

Agen ia de intalnire 28

O creștere a participării femeilor în rândul antreprenoriatului din sectorul tehnologiilor avansate, ocuparea forței de muncă și ocuparea funcțiilor de conducere ar trebui să stabilească o cultură a parității de gen în aceste sectoare, cu impact asupra creșterii economice și asupra competitivității regionale. Valoarea totală a proiectului este de 1.

Agen ia de intalnire 28

Mai multe despre acest subiect