Fraza Contacta i site ul de dating. Fraze de pericol

Fraze de precauţie P

Etichetele dvs. Frazele de precauție relevante pentru fiecare clasificare specifică a pericolelor sunt stabilite în tabelele din părțile din anexa I al regulamentului CLP. Frazele de precauție trebuie selectate în conformitate cu articolul 28 și cu partea 1 din anexa IV al reg.

CLP Orice selecție ar trebui să ia în considerare, de asemenea, frazele de fraza Contacta i site ul de dating utilizate și utilizarea sau utilizările intenționate sau identificate ale substanței sau amestecului.

În mod normal, nu trebuie să apară mai mult de șase fraze de precauție pe etichetă, cu excepția cazului în care sunt necesare mai multe fraze pentru a reflecta natura și gravitatea pericolelor. Pentru a oferi asistență în selectarea celor mai adecvate fraze de precauție, vom oferi îndrumări suplimentare în secțiunile respective. Partea 2 din anexa IV al reg. CLP enumeră formularea corectă a frazelor de precauție, aşa cum acestea trebuie să apară pe etichetele dumneavoastră. Frazele de pericol ale unei limbi trebuie grupate împreună cu frazele de precauție de aceeași limbă pe etichetă.

În tabelul 6.

fraza Contacta i site ul de dating

A se stinge incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. La tabelul 1. Matricea orientează asupra selectării frazelor de precauție corespunzătoare și include elemente pentru toate categoriile de acțiuni de securitate.

Se utilizează toate elementele specifice referitoare la anumite clase de pericol. În plus, atunci când este relevant, se utilizează frazele de precauție generale, care nu sunt legate de o anumită clasă sau categorie de pericol. Pentru a oferi flexibilitate în aplicarea frazelor de securitate, se încurajează utilizarea de combinații sau de consolidări ale frazelor fraza Contacta i site ul de dating precauție pentru a se economisi spațiu pe etichete și pentru a se îmbunătăți lizibilitatea.

Matricea și tabelele din partea 1 a prezentei anexe includ un număr de fraze de precauție combinate.

fraza Contacta i site ul de dating

Acestea sunt, totuși, doar exemple, iar furnizorii pot combina și consolida în continuare frazele, în cazul în care acest lucru contribuie la claritatea și la comprehensibilitatea informațiilor cuprinse pe etichete în conformitate cu articolul 22 și cu articolul 28 alineatul 3. Fără a aduce atingere articolului 22, frazele de precauție care apar pe etichete sau în fișele cu date de securitate pot include modificări de text minore față de cele stabilite în prezenta anexă, dacă aceste modificări ajută la comunicarea informațiilor privind siguranța și dacă nu se diminuează sau nu se compromite recomandarea de siguranță.

Acestea pot include variații ale ortografiei, sinonime sau alți termeni echivalenți corespunzător regiunii în care produsul este furnizat și utilizat. Pentru a asigura coerența dintre etichetare și fișa cu date de securitate, este important să actualizați și fișa cu date de securitate atunci când etichetarea a fost modificată! Lista completă al frazelor P P — Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P — A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

fraza Contacta i site ul de dating

P — Citiți eticheta înainte de utilizare. P — Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P — A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. P — A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere.

Fumatul interzis. P — Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Femei căsătorite din Timișoara care cauta barbati din Alba Iulia — A se păstra departe de îmbrăcăminte și de alte materiale combustibile.

Fraza de? oc pentru site- ul de dating. Fraze de pericol

P — A nu se lăsa în contact cu aerul. P — A nu se lăsa în contact cu apa. P — Păstrați recipientul închis etanș. P — A se păstra numai în ambalajul original.

Lista actuală a frazelor de precauţie P. Modificări în frazele P

P — A se păstra la rece. P — Legătură la pământ și conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție. P — Nu utilizați unelte care produc scântei. P — Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. P — Feriti valvele si racordurile de ulei si grăsime. P — Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

Fraza de? oc pentru site- ul de dating

P — Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P — Evitați contactul în timpul sarcinii și alăptării. P — Spălați-vă … bine după utilizare. P — A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P — A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. P — Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. P — Evitați dispersarea în mediu. P — Purtați mănuși izolante împotriva frigului și echipament de protecție a feței sau a ochilor.

P — Purtați îmbrăcăminte rezistentă la foc sau ignifugă. P — [În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.

fraza Contacta i site ul de dating

A se proteja de umiditate. P — Consultați medicul. P — Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. P — Consultați imediat medicul. P — Un tratament specific este urgent a se vedea … de pe această etichetă. P — Tratament specific a se vedea … de pe această etichetă. P — Clătiți gura. P — În caz de iritare a pielii: P — În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: P — Introduceți în apă rece [sau acoperiți cu o compresă umedă]. P — Îndepărtați particulele depuse pe piele.

P — Dezghețați părțile degerate cu apă călduță. Nu frecați zona afectată. P — Dacă iritarea ochilor persistă: P — Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P — Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P — În caz de simptome respiratorii: P — Clătiți cu atenție cu fraza Contacta i site ul de dating, timp de mai multe minute.

P — Clătiți imediat îmbrăcămintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei. P — Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

Account Options Fraza de? Frazele de fraza de?

P — Scoateți îmbrăcămintea contaminată. P — Spălați îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare. P — Și spălați înainte de reutilizare.

P — În caz de incendiu: P — În caz de incendiu de proporții și de cantități mari de produs: P — Risc de explozie. P — NU încercați să stingeți incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi. P — Stingeți incendiul de la o distanță rezonabilă, luând măsuri normale de precauție.

P — Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. P — Opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță. P — Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercați să stingeți, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranță.

P — A se utiliza… pentru a stinge. P — Evacuați zona. P — În caz de scurgeri, eliminați toate sursele de aprindere. P — Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.

P — Colectați scurgerile de produs. NU provocați voma. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. P — A se depozita în conformitate cu….

P — A se depozita într-un loc uscat. P — A se depozita într-un spațiu bine ventilat. P — A se depozita într-un recipient închis. P — A se depozita sub cheie. P — Păstrați un spațiu gol între stive sau paleți.

fraza Contacta i site ul de dating

P — A se proteja de lumina solară. P — A se depozita separat. Păstrați recipientul închis etanș. A se păstra la rece. A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

fraza Contacta i site ul de dating

Mai multe despre acest subiect